O nas

ŽUPNIJA HOMEC je teritorialna enota katoliške Cerkve v dekaniji Kamnik in nadškofiji Ljubljana ustanovljena leta 1876. Cerkev je posvečena Marijinemu rojstvu. V letih 1722 do 1728 so zgradili baročno cerkev, gradnjo pa so zaupali arhitektu Gregorju Mačku. Novo cerkev je 1. avgusta leta 1761 posvetil goriški knezoškof grof Attems ter določil, da se obletnica posvečenja praznuje na kvaterno nedeljo v jeseni. Cerkev je najprej poslikal Franc Jelovšek, a se njegove freske niso ohranile. Od nekdanje bogate opreme se je najbolje ohranila prižnica, ki je odličen primerek rokokoja iz 18. stol. Cerkev hrani Marijino sliko, ki jo je naslikal Leopold Layer. Sedanje orgle s 23 registri je izdelal orglarski mojster Franc Jenko. Zvonik je opremljen z naslednjimi zvonovi: J&H Buhl, 1923, 2742kg, c'; Albert Samassa, 1889, 865kg, e'; Strojne tovarne in livarne, 1923, 587,5kg, g'; Rudolf Perner, 1994, 527kg, a'.

Svete maše:
Homec:
ponedeljek, sreda, petek, sobota ob 19.00
torek ob 6.30
nedelja ob 7.00 in 8.30

Vranja Peč:
četrtek ob 19.00
nedelja ob 10.30

Češčenje Najsvetejšega zakramenta in sveta spoved:
Homec:
petek od 18.30 do 19.00 (prvi petek v mesecu možnost za sveto spoved)
sobota od 18.00 do 19.00 (možnost za sveto spoved)

Uradne ure župnijske pisarne:
Homec:
Po vsaki sveti maši v torek zjutraj in ponedeljek, sredo, petek, soboto
zvečer (ter za posamezne primere po predhodnem dogovoru).

Podprite nas pri širjenju evangelija in ohranjanju kulturne dediščine:
TRR: SI56 0230 1026 0071 322

Vranja peč:
Po vsaki sveti maši v četrtek zvečer (ter za posamezne primere po predhodnem dogovoru).

Podprite nas pri širjenju evangelija in ohranjanju kulturne dediščine:
TRR: SI56 0231 2025 5281 893

Župnijska Karitas Homec:
Osebam v socialni stiski pomagamo s paketi hrane, pri plačilu položnic, ob nesrečah... Oblačil ne zbiramo.

Tajništvo Župnijske Karitas: 031 681 690
TRR za donacije: SI56 0230 1026 3120 420

PRIHAJAJOČI DOGODKI

 • ŽUPNIJSKI MISIJON: Ponedeljek, 28.9.: 8.00 - Hvalnice in češčenje Najsvetejšega (kapela)

 • ŽUPNIJSKI MISIJON: Ponedeljek, 28.9.: 9.15 - Srečanje za starejše in osamljene (kapela)

 • ŽUPNIJSKI MISIJON: Ponedeljek, 28.9.: 16.30–17.30 - Srečanje misijonarjev z veroučenci 3. in 4. razreda (zgornja učilnica)

 • ŽUPNIJSKI MISIJON: Ponedeljek, 28.9.: 18.30 - Molitev rožnega venca za poživitev vere (kapela)

 • ŽUPNIJSKI MISIJON: Ponedeljek, 28.9.: 19.00 - Sveta maša z misijonskim nagovorom (kapela)

 • ŽUPNIJSKI MISIJON: Ponedeljek, 28.9.: 20.15 - Srečanje z dr. Jožetom Možino: »Resnica – temelj odpuščanja in sprave« (kapela)

 • ŽUPNIJSKI MISIJON: Ponedeljek, 28.9.: 20.15 - Večer za birmance (terasa župnišča)

POT "APOSTOLSKIH DEL" V PRIPRAVI NA ŽUPNIJSKI MISIJON - 8. TEDEN:

 • 21.9. - Pavel obišče Jakoba (21,17-26)

 • 22.9. - Pavla primejo v templju (21,27-36) in Pavlov zagovor (21,37-22,5)

 • 23.9. - Pavel pripoveduje, kako se je spreobrnil (22,6-21) in Pavel in rimski poveljnik (22,22-29)

 • 24.9. - Pavel pred zborom starešin (22,30-23,11)

 • 25.9. - Judje se zarotijo zoper Pavla (23,12-22) in Pavla pošljejo v Cezarejo (23,23-35)

 • 26.9. - Pavla tožijo pred cesarskim namestnikom Feliksom (24,1-9) in Pavel se zagovarja pred Feliksom (24,10-23)

 • 27.9. - Pavel v ječi (24,24-27) in Pavel se pritoži cesarju (25,1-12)

POT "APOSTOLSKIH DEL" V PRIPRAVI NA ŽUPNIJSKI MISIJON - 9. TEDEN:

 • 28.9. - Pavel pred kraljem Agripom in Bereníko (25,13-27)

 • 29.9. - Pavel se zagovarja pred Agripom (26,1-11) in Pavel pripoveduje, kako se je spreobrnil (26,12-23)

 • 30.9. - Pavel poziva Agripa, naj sprejme vero (26,24-32)

 • 1.10. - Plovba proti Italiji (27,1-12)

 • 2.10. - Vihar na morju (27,13-38) in Brodolom (27,39-44)

 • 3.10. - Pavel na Malti (28,1-10) in Pavel pride v Rim (28,11-16)

 • 4.10. - Pavel v Rimu (28,17-28) in Sklep (28,30-31)

UKREPI OB EPIDEMIJI KORONAVIRUSA SARS-CoV-2 - OD 1.7.2020 DO PREKLICA:

 • SVETE MAŠE: Udeležba je dovoljena samo zdravim osebam, ki nimajo simptomov okužbe dihal, ne kašljajo in nimajo povišane telesne temperature.

 • SVETE MAŠE: Ob vstopu v cerkev/kapelo si razkužite roke, nadenite zaščitno masko ter v prostoru ohranjajte medsebojno razdaljo 1,5 m.

 • SVETA SPOVED: Možno jo je opraviti v spovednici ali spovednem kabinetu. Spovedanec si mora ob vstopu v spovednico razkužiti roke in nadeti zaščitno masko.

 • KRSTI IN POROKE: Obhajajo se pod enakimi pogoji kot veljajo za obhajanje svete maše.

 • POGREBI: Obhajajo se pod enakimi pogoji kot veljajo za obhajanje svete maše.

 • ŽUPNIJSKA PISARNA: Ponovno dobrodošli v župnijski pisarni, posebej med uradnimi urami. Ob vstopu je obvezno razkuževanje rok in nošnja zaščitne maske.

Galerija slik

Video posnetki

Kontakt

Pišite nam